SEZÓNA 2023 ZAHÁJENA – objednávejte rozchodníkové koberce | Náš YouTube:

Rozchodníková rohož. Pokládka, dodání a následná péče

Při dodání rozchodníkových rohoží:

 • Palety s rohožemi je nutné uložit co nejrychleji do stínu. Ideální je kryté a chladné místo s teplotou 5-15°C.
 • Při teplotě nad 20°C je nutno rohože rychle rozložit, se zvyšující se teplotou se zvyšuje riziko zapaření koberce.
 • Po dodání je nutné rohože ihned umístit na střešní souvrství.
 • Pokud tak nelze učinit ihned, je nutné rozložit a rozbalit jednotlivé role na volnou plochu (tráva,
  zámková dlažba), zabrání se tím zapaření a poškození rostlinné vrstvy.
 • Skladování rohoží mimo vegetační souvrství střechy vede ke snížení vitality a druhové
  pestrosti.

Návod k pokládce rozchodníkových rohoží:

 • Před samotnou pokládkou je nutno prolít střešní souvrství do plného nasycení.
 • Doporučená teplota k pokládce je 5°C a více. Minimální teplota musí být nad 0°C.
 • Rohože pokládat volně, bez natahování tak, aby se dotýkaly hranami, nepřekrývaly se,
  nevznikaly prázdné mezery a nebyla na povrchu vidět nosná kokosová vrstva.
 • Vzniklé mezery a prázdná místa je potřeba dosypat střešním substrátem a vyplnit zbytky z rohoží. V případě potřeby je možné vegetační vrstvu v okolí mírně narušit obrácenými
  hráběmi a směsí substrátu s řízky vyplnit problematická místa.
 • Po pokládce je nutné rohože dostatečně utužit (lehký hladký válec, nebo prostá chůze) a zalít
  tak, aby došlo ke spojení podkladní vrstvy s položenou rohoží a obnovení kapilárního vzlínání
  vody ke kořenům.
 • Zálivka se provádí v objemu 20l/m² ihned po pokládce. Opakování zálivky je nutné přizpůsobit
  srážkám v nejbližším měsíci po pokládce. Princip zálivky je napodobení silného deště 1-2 týdně, drobnou zálivku pod 15l/m² nedoporučujeme.
 • Po první pokládce a v případě dodatečné zálivky je nutná zvýšená míra pletí plevelných rostlin. Po ukončení období zálivky se intenzita růstu plevelů výrazně sníží.
 • K použití na plochých střechách, v případě šikmé střechy je nutné ukotvení, maximální sklon použití do 20°.
 • Změna druhové skladby je přirozenou reakcí na změnu podmínek růstu.

Následná péče rozchodníkových rohoží:

 • Položené rohože a celé souvrství je nutné správným způsobem a přiměřeně zalévat viz výše.
 • Kontrola po pokládce 1x týdně před plánovanou zálivkou, při zvednutí koberce musí být
  substrát pod rohoží dostatečně vlhký.
 • Zálivku je nutné provádět do doby, kdy kořeny rostlin zakoření do substrátu a rohož lze jen velmi těžko zvednout.
 • Rohože nesmí být přelité tak, aby z nich při zvednutí odkapávala voda.
 • Kontrola na růst plevelů je doporučena v prvním roce po pokládce 1x měsíc a dále dle potřeby. Je nutné zamezit náletům dřevin a usazování většího množství listí.
 • Hnojení porostu, pokud je potřeba, je možné dlouhodobě působícím obalovaným hnojivem a to v průběhu jara. Vhodné hnojivo má mít dobu působení 6 měsíců a doporučená dávka dusíku N je max. 5g/m². Hnojení doporučujeme jen v případě skutečné potřeby, neprosperující střechy, nebo výrazné změny druhové skladby. Zvýšená dávka hnojiva může vést ke zvýšenému výskytu plevelů.
 • Přirozená barva zdravé rohože je z většiny zelená s příměsí červenolistých druhů. Pokud rohože zčervenají v průběhu léta na celé ploše, kontaktujte dodavatele. Červená barva rohože v zimním období je přirozená reakce na nízké teploty.

Nezávazný objednávkový formulář

david podhorsky telefon

Majitel David Podhorský.
Nechcete vyplňovat formulář?
Volejte 775 556 661

Co se stane po odeslání formuláře?
V nejbližším pracovním dni Vám odpovím.

David Podhorský