SEZÓNA 2023 ZAHÁJENA – objednávejte rozchodníkové koberce | Náš YouTube:

Šikmá zelená střecha – dbejte na pečlivou přípravu a kvalitní provedení

Šikmé zelené střechy jsou oproti plochým zeleným střechám konstrukčně složitější, nákladnější a bezpodmínečně vyžadují pečlivou přípravu a kvalitní provedení. Článek vám prozradí víc.
šikmá zelená střecha rozchodníkový koberec

Sklon zelené střechy je důležitým parametrem, který ovlivňuje požadavky jak na souvrství střešního pláště, tak i samotné vegetační vrstvy. Obecně o šikmých zelených střechách můžeme říct, že:

  • se dělí na střechy s mírným sklonem (5°–20°) a střechy s velkým sklonem (20°–40°), s větším sklonem jde o střechy strmé
  • jsou velmi efektní na pohled – nepředpokládá se na nich jiné aktivní využití, svou funkci ale perfektně plní
  • rostliny jsou úsporného charakteru a nízké výšky – odolné proti nepříznivým podmínkám jako je dlouhodobé sucho a horko, deštivé období nebo mrazivá zima (ideální jsou koberce z rozchodníků)
  • musíme počítat se zrychleným odtokem srážkové vody – drenážní zpomalovače nebo při extrémním suchu občasná závlaha
  • vyžadují od sklonu 15°–20° zábrany proti sesuvu substrátové vrstvy
  • je nutné provést odborný návrh i samotnou realizaci – šikmé zelené střechy jsou konstrukčně jiná liga a rozhodně nepatří k projektům „Udělej si sám” = je potřeba je vždy svěřit specializované firmě s referencemi na šikmé střechy, případně vám doporučíme kvalitní firmy, s kterými spolupracujeme my

Stabilizace vegetačního souvrství proti sesuvu

Do sklonu 15° až 20° nejsou na šikmých zelených střechách nutné zábrany proti sesuvu, protože rostliny po prokořenění substrátu celou střechu zpevní a vhodné vrstvy materiálů vytvoří funkční vegetační souvrství. Za vhodné materiály považujeme takové, které se nebudou shrnovat nebo po sobě klouzat. Tím pádem měkká nopová fólie a ani na ní volně položená filtrační textilie, jako tomu bývá u plochých střech, nepřichází v úvahu. Materiály s vyšším třením jsou naopak výhodou (např. hydroizolace z asfaltových pásů s břidličným posypem). 

U vyšších sklonů střech jsou už nutné různé zádržné a stabilizační systémy nebo prvky, které se v drtivé většině případů pokládají volně – bez kotvení do nosné konstrukce střechy. Pokud je kotvení do nosné konstrukce nutné, musí způsob kotvení, počet a rozmístění kotev navrhnout a schválit statik. Stabilizační systémy zároveň musí být z materiálu, který trvale odolává vlhkosti, půdním organismům, kořenům rostlin a neztrácí kvalitu. Vzdálenosti jednotlivých stabilizačních prvků určuje výrobce, sklon střechy a sypný úhel substrátu. 

Když už jsme se zmínili o substrátu, pro šikmé zelené střechy jsou nevhodné substráty s větším podílem oblých zrn (např. s obsahem nedrceného keramzitu). Ideální jsou takové, jejichž struktura a tvar zmenšují riziko sesuvu na minimum. Teď už si ale pojďme ukázat jednotlivé příklady řešení zádržných systémů proti sesuvu.

1. Opřený zádržný systém

Toto řešení je vhodné pro sedlové i pultové střechy, kdy zatížení zádržného systému působí do okapové hrany. Ta musí být samozřejmě na toto zatížení patřičně nadimenzovaná.

2. Zavěšený zádržný systém

Zavěšený zádržný systém u sedlových a obloukových střech způsobuje zatížení přímo v hřebeni střechy, odkud ho rovnoměrně roznáší na obě strany. Při návrhu se musí počítat s délkami protilehlých střešních rovin i s nejstejnoměrným zatížením třeba při tání sněhu na jedné straně střechy. Opomenout se nesmí ani tlak na hydroizolaci a tepelné izolace v místě hřebene střechy.

U pultových střech se zatížení přenáší do atiky nebo do stěny v nejvyšším místě, kde musíme počítat s kotvením. 

3. Plošný zádržný systém

Zatížení se přenáší do plochy střechy, a to kotvením do nosné konstrukce. Tento systém se používá hlavně u tvarově složitých střech.

Ochrana proti erozi povrchu a bezpečnostní opatření u šikmých zelených střech

U šikmých zelených střech se sklonem zpravidla od 20° až 25° musíme počítat se zajištěním proti erozi, než dojde k prokořenění rostlin. Dosáhneme toho pokládkou předpěstovaných rozchodníkových koberců typicky protkaných zpevňující PP sítí, která zde zůstane i po výsadbě.

Pro bezpečné zajištění pracovníků na šikmé střeše při realizaci a následné pravidelné údržbě jsou nutné kotevní body pro práci s použitím lana. S těmi musíme počítat už při návrhu konstrukce.

Rozchodníkové koberce na ploché i šikmé zelené střechy

Pěstujeme 100% české rozchodníkové koberce bez přihnojování a plošných chemických postřiků, které jsou adaptované na stálé slunce a pouhé 2 cm substrátu. Ať už jste tedy soukromá osoba, která potřebuje rozchodníkový koberec na vlastní střechu, nebo jste živnostníkem/firmou realizující zelené střechy, pomůžeme vám vybrat rozchodníkové koberce přesně pro váš projekt.

Veškeré informace o všech variantách rozchodníkových koberců se dozvíte na této stránce našeho webu.

Hlavní zdroj informací pro tento článek: Vegetační souvrství zelených střech — STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU. Kolektiv autorů Ing. Samuel Burian, Ing. Jitka Dostalová, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Petr Halama, Ing. Karel Chaloupka, Ing. Jiří Komzák, Ing. Roman Paťava, Ing. Marie Straková, Ph.D. RNDr. František Šrámek, CSc. Ing. Petr Vacek a Ph.D. Bc. Josef Vokál

Picture of David Podhorský
David Podhorský

Váš dodavatel kvalitních rozchodníků. Pravá ruka projektantů a realizátorů nejen zelených střech.

Nezávazný objednávkový formulář

david podhorsky telefon

Majitel David Podhorský.
Nechcete vyplňovat formulář?
Volejte 775 556 661

Co se stane po odeslání formuláře?
V nejbližším pracovním dni Vám odpovím.

David Podhorský