SEZÓNA 2023 ZAHÁJENA – objednávejte rozchodníkové koberce | Náš YouTube:

Substrát pro extenzivní střechy na zahradě nehledejte

S klasickou hlínou neuspějete. Aby vaše zelená střecha správně fungovala, musíte použít speciální střešní substrát. Více o něm prozradí tento článek.
substrát rozchodníkové koberce

Vrstva se substrátem, takzvaná vegetační vrstva, je prostor, ve kterém rozchodníky koření a který je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Zároveň se podílí na dalších funkcích zelené střechy, zejména na zadržování a zpomalování odtoku dešťových srážek. 

Speciální střešní substrát je pro růst rostlin nutností

Střešní substrát se skládá ze speciální směsi organických (rašelina, kompost) a zejména anorganických látek (minerály). Organické látky obsahují živiny potřebné pro růst rostlin, zatímco anorganické látky udržují vodu a provzdušňují substrát. Obsah rašeliny/kompostu by se měl u extenzivních zelených střech pohybovat do 15 % a u intenzivních zelených střech do 20 %, a to podle náročnosti vegetace. 

Pro růst rostlin, v našem případě rozchodníků (Sedum), je tak speciální směs substrátu naprostou nutností – musí dostatečně propouštět vodu, ale zároveň ji dostatečně jímat. Důležitou vlastností je i obsah živin.

Veškeré požadované vlastnosti substrátu pro zelené střechy nejen z rozchodníků 

 • optimální objemová hmotnost
 • dlouhodobá stabilita, odolnost k větrné a vodní erozi, zachování objemu
 • dostatečná hydroakumulační schopnost
 • dostatečné provzdušnění i při plném nasycení vodou
 • dostatečná propustnost pro vodu
 • nízký podíl jílovitých částic, které by mohly ucpávat drenážní vrstvy
 • nízký podíl organických složek, především ve vegetační vrstvě extenzivních střech
 • schopnost poutat a následně uvolňovat živiny
 • nesmí obsahovat nadměrné množství semen plevelů
 • nesmí obsahovat další látky, které by zatěžovaly životní prostředí

Vzhledem k těmto požadavkům tak rozhodně nedoporučujeme použít jen „klasickou” zeminu (hlínu), ornici a ani jiné substráty z hobby marketů, které nejsou pro zelené střechy určené.

Co nejvíce ovlivňuje kvalitu střešního substrátu

Jedním z kritérií kvality substrátu je zrnitostní složení a tvar minerálních komponentů. Jednotlivé částice by neměly být větší než 12 mm při mocnosti vegetační vrstvy do 100 mm a větší než 16 mm při mocnosti vegetační vrstvy nad 100 mm. Každopádně rozhodujícím kritériem pro posouzení kvality střešního substrátu jsou jeho hydrofyzikální vlastnosti. Mezi ty patří:

 • objemová hmotnost v suchém stavu
 • objemová hmotnost v nasyceném stavu
 • maximální vodní kapacita
 • obsah vzduchu při maximální vodní kapacitě
 • propustnost
 • podíl částic o průměru menším než 0,063 mm
 • spalitelné organické látky
 • hodnota pH
 • elektrická vodivost
 • obsah dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku
 • obsah semen plevelů 
Nejen samotný substrát hraje zásadní roli pro správné fungování zelené střechy

Z čeho se tedy konkrétně střešní substrát může skládat 

 • drcené expandované jíly a expandované břidlice (uměle vytvořené materiály) – vysoce porézní, lehké a dlouhodobě stabilní materiály, které dobře absorbují vodu a částečně jsou schopny poutat živiny
 • porézní horniny (přírodní materiál) – patří sem např. láva, pemza, zeolit a spongilit
 • drcené cihly a střešní tašky (ne recykláty) – jsou stabilní a uniformní a mají určitou schopnost zadržovat vodu a živiny
 • písek – používá se především u substrátů pro založení vegetační vrstvy pro travní nebo trávobylinné porosty
 • drcené kamenivo drcené, případně zvětralé horniny jako např. granodiorit nebo čedič se používají pro překrytí hydroakumulačních panelů  
 • jíl – vyznačuje se dobrou hydroakumulační schopností a sorpcí živin, ale měl by se využívat jen zcela výjimečně (může zanášet drenážní vrstvy a zvyšovat plochy mechu)
 • zeminy používají se v malém množství především u substrátů pro založení vegetační vrstvy pro travní nebo trávobylinné porosty
 • rašeliny – mají vyšší vododržnost než komposty, jsou vhodné pro snížení hodnot pH substrátové směsi a obsahují malý podíl přijatelných živin
 • komposty –  mají nižší vododržnost a vyšší objemovou hmotnost než rašeliny, jsou zpravidla neutrální nebo se slabě zásaditou reakcí a obsahují vysoký podíl přijatelných živin, především draslíku a dusíku 
Výška substrátu na střeše s rozchodníky

Podle standardů vypracovaných SZÚZ (Svaz zakládání a údržby zeleně, kterého jsme členem) se používá 5 až 10 cm speciálního střešního substrátu. Množství je ale nutné přizpůsobit podmínkám střechy = lokalitě, sklonu a orientaci. Více, nebo méně substrátu má své výhody i nevýhody. Proto je lepší toto řešit s firmou specializující se na pokládání zelených střech. Rádi vám takové firmy doporučíme.

Proč zvolit na svou zelenou střechu právě rozchodníky

Pokud si plánujete udělat extenzivní zelenou střechu z rozchodníků, máte jednoduše vyhráno. Proč? O tom jsem se rozepsal v tomto článku: Rozchodníky na zelené střeše jsou mimořádně odolné a nádherně kvetou.

Ideální variantou jsou rozchodníkové koberce. Proč? Video prozradí
Dodáme kvalitní rozchodníkové koberce a doporučíme firmy pro realizaci 

Jsme rodinnou firmou z Moravy. Pěstujeme 100% české rozchodníkové koberce bez přihnojování a plošných chemických postřiků, které jsou adaptované na stálé slunce a pouhé 2 cm substrátu. Ať už jste tedy soukromá osoba, která potřebuje rozchodníkový koberec na vlastní střechu, nebo jste živnostníkem/firmou realizující zelené střechy, pomůžeme vám vybrat rozchodníkové koberce přesně pro váš projekt. Pro návrh a samotnou realizaci vám doporučíme kvalitní firmy, se kterými spolupracujeme.

Hlavní zdroj informací pro tento článek: Vegetační souvrství zelených střech — STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU. Kolektiv autorů Ing. Samuel Burian, Ing. Jitka Dostalová, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Petr Halama, Ing. Karel Chaloupka, Ing. Jiří Komzák, Ing. Roman Paťava, Ing. Marie Straková, Ph.D. RNDr. František Šrámek, CSc. Ing. Petr Vacek a Ph.D. Bc. Josef Vokál

David Podhorský
David Podhorský

Váš dodavatel kvalitních rozchodníků. Pravá ruka projektantů a realizátorů nejen zelených střech.

Nezávazný objednávkový formulář

david podhorsky telefon

Majitel David Podhorský.
Nechcete vyplňovat formulář?
Volejte 775 556 661

Co se stane po odeslání formuláře?
V nejbližším pracovním dni Vám odpovím.

David Podhorský